Marknadsföringsbudget - Mall för Excel och Numbers

En marknadsföringsbudget kan vara en av de viktigaste grundpelarna i en lyckad marknadsföring, här bjuder vi på en marknadsföringsbudget mall också. Men marknadsbudgeten är så viktig då det är första steget i att ta full kontroll på ens marknadsföring.