Compani 56 fokuserar på närodlad kompetens i Karlskrona