Compani 56 vann upphandling för fotografering åt Affärsverken