Techinova

Klient

Techinova

Stjärnorna symboliserar nova, som i Techinova.

Grafisk identitet till Techinova

Under vintern 2017 tog vi fram en ny identitet och logotyp till Techinova. De önskade ett visuellt utryck som skulle kännas professionellt och storföretag. Under våren 2018 offentliggjordes och presenterades den nya grafiska identiteten för Techinova.

Syftet med den grafiska identiteten var att ge Techinova ett nytt visuellt uttryck för deras kommunikation som känns tekniskt, professionellt och innovativt. Logotypen är förenklad och förnyad. Cirkeln i logotypen är inspirerad från solen och symboliserar energi. Det grafiska elementet kommer ursprungligen från cirkeln i logotypen. Vid placering av många inverterade cirklar intill varandra bildas mönstret som föreställer stjärnor. Stjärnorna symboliserar nova, som i Techinova.

Visa hela profilprogrammet

Om Techinova

Techinova AB är en systemleverantör som bildades i februari 2010. Grundarteamet på tre personer ägnade drygt två år åt att produktutveckla sin första produktserie för eldistributionsmarknaden. I januari 2012 gjordes den första stora installationen i Ljusdal. Anläggningen blev den första referensanläggningen, tätt följd av Piteå. Därefter har antalet kunder ökat i snabb takt och idag har Techinova blivit en välkänd aktör på den svenska eldistributions-marknaden.