Hållbarhet i allt vi gör

För framtiden kommer snabbt.

Självklart väljer vi till exempel i så stor utsträckning som möjligt FSC-märkt papper, men störst fokus i vårt hållbarhetsarbete ligger snarare på våra medarbetare, kultur samt progressiva, men samtidigt sunda, affärsmässiga val.

Vi har en drivkraft och ett motto som är djupt rotat i alla på Compani 56; ”förändra och förbättra”. Det är vår ledstjärna i allt vi gör. Att ständigt utmana, ifrågasätta normer, våga förändra och förbättra gör att vi med raka ryggar kan stå bakom våra projekt med stolthet. Det skapar hållbarhet i form av nöjda kunder.

För utomstående kan det tyckas konstigt att vi till stor del på veckomötet, på den ”stressiga” måndagsmorgonen, ägnar oss åt inspiration och trender, delar varandras progressiva tankar och idéer om förbättringar. Men för oss är det en självklarhet. Vi måste alla växa, inspireras och hitta lösningar som optimerar. Det är för oss hållbarhet i en extremt föränderlig värld med nya medier, tekniker och trender.

Att nästan för ofta ha kul på jobbet (och utanför) anser vi är en hållbarhet i sig. Utan skratt och avslappnad attityd blir det helt plötsligt väldigt svårt att vara kreativ och att ”tänka utanför boxen” som det så fint heter. Vi pratar dock sällan utanför boxen, vi är väldigt sällan i boxen över huvud taget.

Hållbarhet med en god framtid för våra medarbetare är en hygienfaktor för oss. Enligt en undersökning har 9 av 10 byråer inte tjänstepension för sina medarbetare. För oss har det från dag ett varit en hållbarhetsfaktor att ha det.

Att det enbart är stora företag som aktivt behöver arbeta med hållbarhet tror vi inte alls på. Även de allra minsta företagen behöver dagligen arbeta med hållbarhet inom alla aspekter och på så vis göra hållbarhet till en naturlig del av företagskulten. Det är så vi tänker, att hållbarhetstänket ska finnas med i allt vi gör.