Resan till makalös Marketing Automation [Checklista]

En komplett checklista för marketing automations med tio punkter i tre delar.

Innehåll

Vi har brutit ner resan till tre kategorier, med tio punkter efter ambitionsnivå i varje del. Den första punkten ger oftast högst avkastning för sin insats.

Den första, Samla in, handlar enbart om steg som ger ditt system tillgång till kanalerna, människorna och datan.

Andra kategorin, Nå ut, handlar om vad det är kanalerna ska presentera, för människorna du vill nå, med datan som finns.

Den sista kategorin, Lämna över, är det som Marketing Automation gör bäst. Här tar systemen över, och med lätt bevakning kan du nu fokusera på annat.

Precis som alla andra resor är den här listan inte helt rak. Du kan behöva göra vissa punkter i Nå ut eller Lämna över för att kunna gå vidare med Samla in. Eller bara hoppa över vissa delar, beroende på hur din verksamhet ser ut.

Måste du göra allt för att det ska fungera?

Ju fler punkter du kan fylla i, desto mindre behöver du göra senare. Då snurrar din Marketing Automation, och du kan skapa mer värde med luckorna i schemat du skapat åt er. Vi rekommenderar dock att du iallafall gör de första två punkterna i varje del. Marketing Automation behöver alla tre.

Hoppar du över Samla in och Nå ut? Då har du bara en verktygslåda utan projekt.

Hoppar du över Nå ut och Lämna över? Då har du bara en databas utan räckvidd.

Hoppar du över Samla in och Lämna över? Då har du gissningsbaserad och manuell marknadsföring.

Har du alla tre? Då har du Marketing Automation!

Del 1: Samla in

 1. Skapa en e-postlista, med regelbundna utskick som blandar informationsinnehåll och försäljning
 2. Skaffa ett system anpassat för Inbound Marketing, exempelvis HubSpot, som kan samla och sortera din data åt dig
 3. Rita upp en tidslinje för din kundresa, dess stadier, och hur de ska definieras
 4. Ta reda på vad som är relevant att segmentera dina kunder efter, automatisera kategorisering och styr innehållet efter det
 5. Ladda upp ditt innehåll direkt till ditt CRM, och koppla alla resurser i kampanjen till varandra
 6. Skapa nya formulär att lägga utökat innehåll bakom, och dela upp din informationsinsamling i flera steg
 7. Erbjud kanaler för direkt feedback, till exempel chatt eller formulär, för att få insikter till nästa insats
 8. Skapa en bra ”opt out”-upplevelse, för att hitta förbättringspunkter att behålla dina läsare
 9. Skapa förutsättningar för datan att hjälpa alla delar av din marknadsföring, service och försäljning
 10. Skapa relevanta aktivitetsloggar, för att jämföra förväntad kundresa mot verkligheten

Del 2: Nå ut

 1. Bevaka ”content gaps”, någonstans där kunskapsefterfrågan är större än kunskapsutbudet, i din nisch
 2. Gör ditt innehåll utförligt, men aldrig komplett, för att skapa skäl att stanna
 3. SEO-optimera allt ditt innehåll efter ett sökord, och fokusera på ett ord med så hög volym och låg konkurrens som möjligt
 4. Automatisera publicering och schemaläggning efter optimala dagar och tider
 5. Skapa och analysera A/B-tester, för att få information om vad som faktiskt når ut
 6. Formatera ditt innehåll för flera medietyper, och ge mottagaren valmöjligheter
 7. Gör det enkelt att dela vidare ditt innehåll, premiera det och spåra det
 8. Skapa ”snarlika” segment för att nå ut till nya kunder, leads och prospekt
 9. Skapa kampanjer som bygger på crowdsourcing och en listvolym för läsarens belöning

Del 3: Lämna över

 1. Definiera din kampanj, ditt mål och siffrorna som avgör framgång
 2. Mata in och formatera alla informationsstycken du önskar, och skapa regler för framtida insamling
 3. Skapa automatiserade flöden efter den förväntade kundresan
 4. Skapa flöden för administrativa eller ”små” justeringar
 5. Definiera nyckeltal för framgång och välj rapportvyer därefter
 6. Koppla ditt CRM mot dina annonseringstillgångar såsom Google, Facebook/Instagram och LinkedIn
 7. Bygg ett kunskapscenter i form av en chattbot, med möjlighet att gå med och få marknadsföring/erbjudanden
 8. Skapa regler som justerar dina flöden efter faktiska kundresor, och delegerar uppgifter efter händelser
 9. Bygg egna rapportvyer för tätare bevakning med fler datapunkter
 10. Utveckla skräddarsydda lösningar efter er verksamhet för enklare administration, försäljning eller kundservice