Digital Asset Management

Molnbaserat mediebibliotek, alltid tillgängligt.

Allting du behöver, tillgängligt i molnet.

Nu lanserar vi äntligen en efterlängtad funktion. Ett molnbaserat mediebibliotek som alltid är tillgängligt. Inget mer väntande.

Vi samlar alla bilder, filmer, logotyper, etc i en molnbaserad plattform som är väl strukturerad i en logisk mappstruktur. Kraften från AI hjälper till att snabbt hitta det du söker.

Tidigare produktioner och leveranser samt framtida publiceras på plattformen.

Kollaborera med oss och kollegorna för bästa effektivitet. Förhandsvisa på enklaste vis och dela på ett smidigt sätt.

Smart hantering av allt ert marknadsmaterial

Light

"Read only"
75 kr Månadsvis
 • 0 användare
 • "Read only" arbetsyta
 • Upp till 5 GB lagring
 • Publicering framgent ingår

Bas

2 användare
575 kr Månadsvis
 • 2 st användare
 • Inlogg med aktiv arbetsyta
 • Upp till 30 GB lagring
 • Publicering framgent ingår
Populär

Professional

Obegränsat användare
875 kr Månadsvis
 • Obegränsat antal användare
 • Inlogg med aktiv arbetsyta
 • Upp till 1 TB lagring (1000 GB)
 • Självregistrering för användare
 • Custom fields / Anpassade fält
 • Publicering framgent ingår
FAQ

De vanligaste funderingarna

I den snabba digitala värld vi lever i så behövs det smarta verktyg som gör det enkelt att arbeta med de oändligt antal medie-filer som skapas.

Ordning & struktur, effektivt samarbete och alltid tillgängligt är de primära anledningarna.

I den molnbaserade lösningen finns allt ert material tillgängligt när ni behöver det, oavsett tid på dygnet. Väl strukturerat och logiskt.

Nja, nej egentligen inte. Men praktiskt sett så ingår detta i vårt sätt att arbete och våra kundsamarbeten.

Alternativet är ju att vi gräver fram arbetsfilerna i arkivet och gör nya exporter som vi kan skicka på nytt. Men det kostar ju mer än Light-versionen för att vara helt transparenta.

There is no such thing as a free lunch.

För absolut högsta säkerhet arbetar vi alltid med våra projekt i Molnet, alltid. Detta för att säkerställa att ingenting går förlorat vid en potentiell katastrof.

Själva leverablerna (bilder, filmer, logotyper, etc) vill vi såklart också säkerställa att de alltid finns tillgängliga för er som beställare, lösningen är en ”DAM” – Digital Asset Manager.

Ja, det är alltid tillgängligt. Du behöver inte vänta på svar från någon som ska leta upp och skicka filerna. Vid leverans av projekten publiceras leverablerna även på DAM där de accessas så länge du har en aktiv prenumeration.

Självklart! Det finns massor med lösningar som fungerar bra om man hanterar det själv, exempelvis Dropbox.

Skillnaden här är att detta inte är just another Dropbox utan en dedikerad plattform för att strukturera, kollaborera och dela varumärkets assets till rätt personer, när som helst.

Här kan vi som byrå kollaborera mer er och säkerställa att materialet aldrig tappas bort, att rätt logga och färgkoder finns när det behövs, att bilder och filmer finns i rätt format och storlekar för rätt ändamål.

Det mesta normala är bilder, filmer, animationer och illustrationer. Men också ens grafiska profil, logotyper, färgkoder och profilbilder till sociala medier.

Här kan man också finna ljudfiler, dokument, tryckfiler och annat.

Dels är allting ordentligt strukturerat i mappar, med undermappar. För exempelvis bilder, filmer, kampanjer, grafisk profil, logotyp, etc.

Man kan också använda tagg-funktioner och andra segmenteringar.

Slutligen finns det också en sökfunktion som är AI-driven, som automatiskt genom AI läser av vad bilder och filmer innehåller.

Förutom utrymmet handlar det främst om antal användare som skall kunna hantera.

I Light är det endast ”read only” – Alltså ingen användare alls utan man kan endast via länk visa och ladda ned filer.

I Bas och Professional har man användare där vi kan kollaborera fullt ut, och egen hantering med även eget material kan hanteras.

Beroende på vilken nivå man har så finns det antingen ”read only” i Light-nivån där man endast kan förhandsvisa, ladda ned och dela material. Detta via en unik url.

Sen har de andra två nivåerna en ”aktiv arbetsyta” vilket innebär att man även kan ändra namn, skapa mappar, ladda upp eget material och kollaborera fullt ut. Här får användarna eget inlogg till plattformen.