Kreativ proaktivitet - Inget i livet är beständigt. Både teknik och människors värderingar är i ständig utveckling. Så är också vårt ständiga driv till kreativ proaktivitet i våra kundsamarbeten.