Passion & mod - Förändring av normer, att våga utmana det förväntade, det kräver mod. För att ha mod krävs det passion hela vägen. Såna är vi. Eller som vi säger; Love what u do.