Molnlagring av videofiler

Säkerhet, backup & versionshistorik

En säker plats för alla videofiler

Direkt efter inspelning lagrar vi allt material i en säker molnlagring, där det existerar för framtida projekt och justeringar. Alltid tillgängligt.

Passion & mod - Förändring av normer, att våga utmana det förväntade, det kräver mod. För att ha mod krävs det passion hela vägen. Såna är vi. Eller som vi säger; Love what u do.

Molnlagring per projekt

75 kr Månadsvis
  • Per projekt
  • Obegränsad storlek på projekt
  • Backup i flera led
  • Versionshistorik

Max pristak

5 projekt
  • Man betalar max för 5 projekt
  • Allting över 5 projekt är gratis
FAQ

De vanligaste funderingarna

There is no such thing as a free lunch.

För att kunna hantera de extremt stora datavolymer som filmproduktion kräver, så behövs en stabil och säker molnlagring (Cloud Storage). Denna är förstås kostnadsbelagt.

Man behöver göra ett aktivt val, så vi vet hur hanteringen skall ske, så man kan välja mellan;

  1. Man prenumererar på molnlagringen i samband med projektet, och behåller så länge man önskar, årsvis.
  2. Man väljer att inte använda molnlagringen. Då raderar vi filerna efter projektet är godkänt och slutlevererat.

Enligt huvudregeln så äger kunden den kreativa aspekten, alltså slutleveransen. Men inte projektfilerna eller råfilerna.

Om man vill lagra filerna själv behöver man komma överens om kostnad för råfilerna, samt tranfereringen. Beroende på storlek på projektet så kan filerna väga uppåt 1+ TB och kräver en fysisk transferering.