Vad är content marketing egentligen?

Det handlar om att posta relevant och engagerande innehåll på rätt digitala kanaler.

Innehåll

Vad är content marketing?

Vad är content marketing?

En strategisk marknadsförings- och affärsprocess där fokus ligger på att distribuera värdeskapande och relevant innehåll på rätt tid för mottagaren — där slutmålet är att skapa engagemang hos prospekt och driva kunder.

Det handlar om att posta relevant och engagerande innehåll på rätt digitala kanaler. Det kan t.ex. handla om smarta inlägg på sociala medier, blogginlägg, podcasts, seminarier, föreläsningar, guider och mycket mer. Det kan distribueras både online och offline, och i slutändan är det bara fantasin som sätter gränserna för vad content marketing vara. Att innehållet är relevant för din målgrupp och strategiskt framtaget för att tilltala den, är det viktigaste.

Man kan säga att content marketing utgör en motpol mot reklam, eller åtminstone den typ av reklam vi tänker tänker på när vi hör ordet ”reklam”. Content marketing är king inom digital marknadsföring. Bara ordet reklam har fått en såpass negativ klang att inte ens vi som arbetar med det vill benämna det så, utan vi kallar konsekvent ”reklam” för ”marknadsföring”. Förmodligen beror det på att människor associerar reklam med att bli avbruten i något, t.ex. en film eller ett YouTube-klipp. Och det är precis detta som content marketing är, det är icke-avbruten-reklam som fungerar. Alltså kunder kommer till dig, istället för att du ”stör” och ”avbryter” kunden.

Kunden hittar dig, istället för tvärtom

Kunden hittar dig, istället för tvärtom

Det är här content marketing kommer in i bilden. Det är egentligen hela syftet. Det kan vara lätt att blanda ihop alla begrepp, men kort sagt kan man säga att content marketing ryms under paraplybegreppet inbound marketing. Inbound marketing är en metod för digital marknadsföring som går ut på att se till att kunden hittar dig, istället för att du söker upp kunden. Ett, av många sätt, att se till att du blir hittad är att skapa intressant och relevant innehåll som engagerar din målgrupp. Alltså content marketing (innehållsmarknadsföring).

Vad är innehållsmarknadsföring?

Vad är innehållsmarknadsföring?

Det är ingen skillnad alls faktiskt på innehållsmarknadsföring och content marketing, det är bara det att man benämner det ofta på engelska. Detta beror oftast på att termerna med oss som jobbar med det proffesionellt benämns ofta på engelska. Konstigare än så är det faktiskt inte.

Vad blir resultatet?

Vad blir resultatet?

Målet ska vara både kortsiktigt och långsiktigt, t.ex. sälja för en viss summa under en viss tidsperiod men också attrahera nya medarbetare och bygga ett starkare varumärke över tid. Genom att löpande över tid förse din målgrupp med relevant innehåll, bygger du en relation med dem och ökar samtidigt deras förtroende. Med målgruppens ökade förtroende för dig, ökar också chansen att de väljer just ditt varumärke, vilket leder till större affärsnytta. Som i sin tur berättar för sina vänner. Ju mer energi (content) man tillför desto snabbare och kraftigare blir varumärket enkelt förklarat.

Content marketing är en stor del av Inbound Marketing

Content marketing är en stor del av Inbound Marketing

En stor del i Inbound Marketing är Content Marketing. Att skapa värdefullt och relevant innehåll utformat efter rätt målgrupp och som distribueras regelbundet är A och O inom Inbound Marketing. Om du funderar på content marketing bör du läsa vidare om Inbound Marketing.

Checklista - Att tänka på!

Checklista – Att tänka på!

Det kan vara mycket att ta in, och mycket att tänka på. Joe Pulizzis gjorde en till synes enkel definition av content marketing. Den lyder:

  • Värdeskapande: Innehållet ska vara värdefullt för mottagaren
  • Egen egendom: Det är du som skapar innehåll på dina plattformar, men det kan delas på andras
  • Pågående: Innehållet ska distrubueras frekvent och hålla en röd tråd
  • Affärsnytta: Innehållet bör främja affärsnyttan

Har man med sig de punkterna så har man vunnit väldigt mycket.

Bra exempel på content marketing

Bra exempel på content marketing

Visst vore det dumt om vi inte själva är bra exempel på best practise? En av våra ”största” strategier i vår marknadsföring är just content markering, kanske inte så konstigt. Om du läser detta har det uppenbarligen fungerat ganska bra. Här har vi ett par guider för som man kan läsa och ladda ned, helt gratis. Den kompletta Inbound Marketing-guiden, Så lyckas du på Instagram – Guide i 10 steg för företag & varumärken, Så lyckas du på LinkedIn – Komplett guide eller Åtta anledningar till varför ditt företag ska synas på sociala medier.

En del av Inbound Marketing