Marknadsguiden – en marknadsplan för digital närvaro [Komplett mall]

Det kompletta allt-du-behöver-kitet

Innehåll

Marknadsguiden, den ultimata resursen av marknadsplan för marknadschefer, kommunikatörer och VDs som vill ta sin digitala närvaro till nya höjder. Med vår stora samling av mallar och guider är du rustad för att skapa en strategisk marknadsplan som kommer hjälpa dig med marknadsföringen. Oavsett om du är ny inom digital marknadsföring eller vill förbättra din befintliga strategi, kommer Marknadsguiden ge dig de verktyg och insikter du behöver för att navigera i den snabbrörliga digitala världen och nå dina tillväxtmål. Låt oss utforska nyckelfaktorerna för framgångsrik digital marknadsföring och ta ditt varumärke till nästa nivå.

Marknadsguiden innehåller följande mallar & guider

Vi vågar påstå att detta är bland den mest kompletta ”marknadsplan mall” för att lägga en effektiv och genomtänkt marknadsplan och marknadsstrategi. Alla delar som är listade nedan följer med i de vanligaste formaten, PowerPoint, Excel, Google, PDF, etc. Nästan allting handlar om hur man bedriver framgångsrik inbound marketing.

 • Marknadsplans-mall
 • Kampanjplans-mall
 • Go to market-mall
 • Marknadsföringsbudget-mall
 • Contentkalender för hela 2023
 • Persona-mall
 • Inbound marketing-guide
 • Social selling på LinkedIn-guide
 • SEO-checklista
 • System & plattforms-checklista
 • KPI-checklista
Ladda ned marknadsplan

Ladda ned den kompletta marknadsplanen; Marknadsguiden

Fyll i dina uppgifter nedan så får du direkt efter ett mail med nedladdningslänk för den kompletta kitet.

Vad är en marknadsplan?

En marknadsplan kan ses som en strategisk plan som definierar och samordnar alla aktiviteter och åtgärder för att nå företagets marknadsföringsmål. Det fungerar som ett levande styrdokument för marknadsavdelningens insatser och hjälper till att skapa struktur och fokus i den digitala marknadsföringsprocessen. En väl genomtänkt och strategisk marknadsplan omfattar även analys av målgrupper, konkurrens och marknadstrender, samt en tydlig formulering av mål och specifika åtgärder för att uppnå dem.

När man utvecklar en marknadsplan kan marknadschefer få en helhetsbild av den digitala närvaron och skapa en effektiv strategi för att maximera synlighet, öka varumärkesmedvetenhet, generera leads och främja försäljning.

Översikt och exempel på viktiga KPI:er att följa. Exempelvis sessioner, CAC (kostnad för att erhålla en ny kund), konverteringsgrad, antal kontakter genererade, etc.

En välstrukturerad marknadsplan hjälper till hur budgeten ska fördelas och vilka KPI:er (Key Performance Indicator) som ska mätas och utvärderas. Genom att skapa tydliga mål, strategier och tidsramar i marknadsplanen kan man bättre kommunicera sina visioner till teamet och säkerställa att alla arbetar mot samma övergripande mål.

En effektiv marknadsplan är ett dynamisk och levande ”dokument” som kontinuerligt utvärderas och justeras baserat på trender, KPI:er och resultat av genomförda aktiviteter. Genom att noggrant planera och följa marknadsplanen kan man effektivisera sina digitala marknadsföringsinsatser och se till att de investerade resurserna ger maximal avkastning.

Något som många missar är att ständigt bevaka KPI:erna och analysera varför avvikelser sker. Vi använder själva Databox till alla våra samarbeten och för oss själva. Bevakning och översikt bör göras nästan dagligen för att kunna se optimeringsmöjligheter och undvika för stora negativa avvikelser. Se exempel på en KPI-dashboard nedan!

Hur gör man en marknadsplan?

Den stora frågan; Hur arbetar man fram en marknadsplan? Att skapa en marknadsplan kräver noggrann planering och strategiskt tänkande. Men det är det värt, ju bättre förarbete desto bättre resultat blir det. Vi tycker världen förtjänar mycket bättre marknadsplaner så vi har tagit fram ett komplett kit för detta; Marknadsguiden. Där finns bland annat marknadsplan mall och marknadsplan exempel samt allting som man kan tänkas behöva runt omkring.

Marknadsplan - Exempel
Marknadsplan – exempel
Marknadsplan - Go to market - Exempel
Marknadsplan (Go to market) – exempel
Marknadskampanj - Exempel
Marknadskampanj – exempel

Samtliga marknadsplans-mallar ovan ingår i Marknadsguiden i smidigt PowerPoint-format.

Utöver de mallar och exempel som finns i nedladdningen kommer också en checklista här;

 1. Definiera SMART-mål och målgrupper: Börja med att klargöra dina övergripande marknadsföringsmål och identifiera vilka enskilda mål du vill uppnå genom din digitala marknadsföring och närvaro. Definiera också din målgrupp ytterst noggrant genom att analysera deras data, beteendemönster och preferenser. Glöm inte alla alla är inte dina kunder. Även om det är lätt att tro det.
 2. Trender och analys: Genomför en omfattande spaning och analys av marknadstrender, konkurrenter och din egna SWOT. Planera också vilka digitala kanaler och taktiker som bäst kan passa din målgrupp och affärsmodell.
 3. Skapa en strategi: Baserat på dina mål och analysresultat, utveckla en strategi som inkluderar specifika åtgärder och taktiker för att nå dina mål. Definiera vilka digitala kanaler du ska använda och hur du ska engagera målgruppen på respektive, samt vilket budskap du vill kommunicera.
 4. Budget: Bestäm hur mycket budget du kan allokera till varje del av din marknadsplan. Skapa en realistisk budget och fördela den på olika aktiviteter, inklusive annonsering, innehållsskapande och byråarvode. Du kan ladda ned en Marknadsbudgetmall här, men den är också inkluderad i detta kit.
 5. Analysera och mäta: Genomför dina planerade aktiviteter och kampanjer enligt din marknadsplan. Se till att planera i god tid så tidsramen följs och bevaka resultaten noggrant (KPI:erna). Använd de för att utvärdera framstegen och justera din strategi vid behov. Ett gott råd kan vara att arbeta kvartalsvis.
 6. Justera och optimera: Efter varje genomförd kampanj eller ex; kvartal, utvärdera resultaten och dra lärdomar av dina insatser. Justera och optimera din marknadsplan kontinuerligt för att vara i linje med nya trender och förändrade marknadsförhållanden. Never ending improvement har aldrig varit mer passande än här.

Genom att följa dessa steg och ha en kontinuerlig övervakning och justering av din marknadsplan kan du säkerställa att din digitala närvaro är strategiskt inriktad och effektiv. Kom ihåg att flexibilitet och anpassningsförmåga är nyckeln till att lyckas i den ständigt föränderliga digitala marknadsföringsvärlden.

Om du använder våra mallar och exempel i kombination med checklistan här så är ni topp 5% i ert marknadsföringsarbete. Väldigt få varumärken har verktyg, kunskap och fokus för att hålla ihop det.

Därför är det viktigt med en marknadsstrategi

Därför är det viktigt med en marknadsstrategi

En genomarbetad marknadsstrategi kan vara helt avgörande för att lyckas eller inte i dagens digitala landskap. Om du inte redan är övertygad, så kommer här några anledningar till varför det är så viktigt att ha en genomtänkt marknadsstrategi:

 1. Riktning och fokus: En marknadsstrategi ger en tydlig riktning och fokus för dina marknadsföringsinsatser. Det hjälper till att definiera dina mål, målgrupper och den övergripande strategin för att nå dem. Genom att ha en tydlig strategi kan du undvika att slänga pengar och insatser på fel saker eller ineffektiva aktiviteter.
 2. Pole position: I en bitvis extremt konkurrensutsatt digital miljö är det viktigt att differentiera sig från konkurrenterna. Genom att utforma en marknadsstrategi kan du identifiera och kommunicera dina unika USP:ar och skapa en stark positionering för ditt varumärke, eller som vi säger; Pole position.
 3. Optimering: Med en marknadsstrategi kan du optimera din budget genom att prioritera och allokera resurser på ett effektivt sätt. Genom att tydligt definiera dina målgrupper och välja relevanta digitala kanaler kan du undvika att slösa tid och pengar på aktiviteter som inte ger önskat resultat. Analys, bevakning och justering hjälper dig att vara fokuserad på de mest effektiva och lönsamma marknadsföringsinitiativen.
 4. Långsiktig tillväxt och hållbarhet: En marknadsstrategi tar hänsyn till både kortsiktiga och långsiktiga mål. Genom att ha en övergripande strategi kan du planera för långsiktig tillväxt och hållbarhet för ditt företag. Det hjälper dig att bygga upp ditt varumärke, skapa lojalitet hos kunderna och anpassa dig till förändrade marknadsförhållanden över tid.
 5. Mätning och analys: Det ger dig möjlighet för mätning och analys av framsteg och resultat. Genom tydliga nyckeltal (KPI:er) och följa upp dem kan du mäta effektiviteten av dina marknadsinsatser och göra justeringar när det behövs. Detta hjälper dig att lära dig av dina erfarenheter och kontinuerligt förbättra din marknadsstrategi.

En stark marknadsstrategi ger en grund för att skapa en framgångsrik digital närvaro och uppnå dina affärsmål. Genom att investera tid och resurser i att utforma och arbeta fram en strategi kan du skapa konkurrensfördelar som få av dina jämlikar gör.