Klient

Business Sydost

Scope

Varumärkesidentitet
Webb
Paid media
Sociala medier

Utforska. Upplev. Utvecklas.

Business Sydost 22 är en ny spännande mötesplats med tillhörande nätverk för små och medelstora företag i det sydöstra hörnet av Sverige. Arrangemanget återkommer varje år med nya nätverksträffar och mötesplatser.

Vi tog fram en grafisk profil som andas både exklusivitet och formalitet. Eftersom Business Sydost i grund och botten handlar om kommunikation låg det till grund för inspiration till profilen.

Logotypens symbol kan liknas vid en pratbubbla samt en kompass som pekar mot sydöst (alltså regionen där Business Sydost verkar). Färgerna är noga framtagna för att kunna kombineras på flertalet sätt. Genom en mörkblå och en ljusorange skapas kontrast och tyngd i profilen som bidrar till ett proffsigt uttryck. 

Efter färdigställande av profil tog vi fram en enklare webbplats.

Vi jobbar även med kontrast gällande typografin. Till exempel används en stadig seriff till rubriker som kontrasterar mot en lätt geometriskt sans seriff till brödtexter.

Emelie, Designer, Compani 56