Klient

Gröning Board

Scope

Strategi
Varumärkesidentitet
Grafisk produktion
Webb
SEO

Material & innovation hos Gröning Board

När Gröning Board stod inför utmaningen att skilja sig från den konventionella normen i sin bransch, valde de att samarbeta med Compani 56. Detta strategiska beslut ledde till en kreativ och dynamisk process där Compani 56:s djupa expertis inom grafisk design och varumärkesutveckling spelade en avgörande roll. Genom ett nära samarbete har vi tillsammans utmanat de traditionella gränserna och skapat en plattform som särskiljer sig från mängden.

Vår gemensamma resa började med att definiera Gröning Boards kärnvärden och vision. Med detta som utgångspunkt har vi, genom en serie av kreativa workshops och brainstorming-sessioner, utvecklat en unik grafisk identitet. Vi har inte bara förfinat logotypen för att göra den mer modern och relevant, utan också noggrant valt en typografi som speglar företagets professionella men innovativa natur. Den harmoniska färgpaletten vi skapat inte bara kompletterar varumärkets nya look, utan kommunicerar också dess identitet på ett effektfullt sätt.

Resultatet: En stolt ny identitet och framtidsvision.

Det slutliga resultatet av vårt samarbete är en grafisk profil, webbplats och plattform som Gröning Board kan vara stolt över. Denna profil är inte bara en visuell uppgradering; den representerar företagets ambitioner, dess engagemang för innovation och dess framtidsvision. Den nya plattformen har fått ett varmt mottagande i branschen och har redan börjat ge positiva effekter i form av ökad synlighet och igenkänning på marknaden.

 

Genom samarbetet med Compani 56 har jag fått möjligheten att lära mig av deras expertis och vara delaktig i hela processen, från koncept till färdig produkt. Jag är oerhört stolt över det arbete vi har åstadkommit tillsammans och tror starkt på den grafiska profilen vi har tagit fram för Gröning Board.

Filip Elfström, Vice VD, Gröning Board